Μια Εκπαίδευση για Ηγεσία σε όλους τους ρόλους της Εκπαίδευσης

Ως κοινωνικά όντα ζούμε και λειτουργούμε μέσω σχέσεων σε ευρύτερα

συστήματα. Οι διαφορετικοί ρόλοι που αναλαμβάνουμε ως επιχειρηματίες,

εκπαιδευτικοί και άνθρωποι δεν μπορεί παρά να αλληλεπιδρούν.

Η εκπαίδευση NeuroLearningPowerTM στοχεύει στην ολόπλευρη ενδυνάμωση

στους ρόλους μας σε τρία επίπεδα:

SELF LEADER

Ως άτομα επιδιώκουμε την αυτοενδυνάμωση ώστε να διατηρούμε ισορροπία

TEAM LEADER

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μαθητές μας ανθίζουν μέσα από

την σχέση που αναπτύσσουν με εμάς και την ομάδα τους

SYSTEM LEADER

Ως Ηγέτες εκπαιδευτικών επιχειρήσεων είναι σημαντικό να

συνειδητοποιήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα και δεξιότητες. μας. Είναι γεγονός

πως οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα σε έναν από τους τρεις

ρόλους.

Γιατί όσο πιο ευέλικτα διαχειριζόμαστε και τα τρία επίπεδα ηγεσίας, τόσο πιο

αποτελεσματικοί Ηγέτες γινόμαστε.

LEVEL 1: NeuroLearningPowerΤΜ - Practitioner 

Διάρθρωση της Εκπαίδευσης

• 3 modules

• 8 ώρες βιωματικής ανάπτυξης/ Module

• 2 ή 3 workshops /Module

• Τα Module διεξάγωνται ONLINE.

• H διοργάνωση μπορεί να γίνει Σαββατοκύριακα ή καθημερινές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση για την μέθοδο NeuroLearningPowerTM- Practitioner οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει στρατηγικές

σε προσωπικό επίπεδο:

• Επειδή είναι θέμα ποιότητας ζωής να ενδυναμωθούμε στους ρόλους μας

ως άτομα και εκπαιδευτικοί

• Επειδή θέλουμε να αποκτήσουμε στρατηγικές διαχείρισης της

εσωτερικής μας κατάστασης που θα μας στηρίζουν σε οποιεσδήποτε περιστάσεις με παρουσία στο τώρα και mindfulness

• Επειδή επιδιώκουμε να μάθουμε πώς να χτίζουμε αυθόρμητα βαθύτερες μαθησιακές σχέσεις που οδηγούν σε επιτυχία

• Επειδή αξίζει να ανακαλύψουμε τις ασυνείδητες διαδικασίες που κινούν τις σκέψεις και τις αποφάσεις μας

και ως εκπαιδευτικοί:

• Επειδή θέλουμε να στηρίζουμε γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη με βάση τις νέες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης της μάθησης

• Επειδή εστιάζουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία και την γλώσσα της θετικής επιρροής

• Επειδή αναζητούμε να αναγνωρίζουμε την γλώσσα του σώματος

• Επειδή είναι συχνά ανάγκη να διαχειριζόμαστε αντιρρήσεις και συγκρούσεις

• Επειδή επιθυμούμε να στηρίζουμε τους μαθητές μας ώστε να μετατρέπουμε την παραίτηση σε λαχτάρα για επιτυχία

• Επειδή στόχος είναι να ενεργοποιήσουμε την αυτοπαρακίνηση

• Επειδή βλέπουμε έντονα την ανάγκη να διδάσκουμε στρατηγικές αποτελεσματικής στοχοθεσίας και διαχείρισης άγχους

• Επειδή λαχταρούμε να στηρίζουμε τους μαθητές να ανακαλύψουν/ βελτιώσουν στρατηγικές μάθησης σε ορθογραφία, απομνημόνευση, κλπ

• Επειδή ψάχναμε πάντα τρόπο να σβήσουμε περιοριστικές πεποιθήσεις και να εγκαταστήσουμε ενδυναμωτικές που συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους (παιδιά και ενήλικες) για πάντα

Continuous Professional Development

Το LEVEL 1 δίνει 24 εκπαιδευτικές μονάδες και την δυνατότητα να συνεχίσουν οι εκπαιδευόμενοι στο Μοdule 2 του PROTON NLP Practitioner, με διεθνή πιστοποίηση.

Νους- καρδιά και δράση σε πλήρη συνεργασία.

Τι εκπληκτικό αποτέλεσμα στην μάθηση!

ΕΚΠΛΗΞΗ!

παιχνίδια υψηλής απόδοσης που απογειώνουν την επίδοση, ιδιαίτερα σε περιόδους πίεσης, όπως οι εξετάσεις.

Storytelling techniques για ιστορίες και μεταφορές που αγγίζουν βαθιά και μεταμορφώνουν αυθόρμητα

• Δημιουργία Projects και activities που αναπτύσσουν την συναισθηματική νοημοσύνη

LEVEL 2: NeuroLearningPower ΤΜ- Master Practitioner

Διάρθρωση της Εκπαίδευσης

 • 3 modules
 • 8 ώρες βιωματικής ανάπτυξης/ Module
 • 2 ή 3 workshops /Module
 • Τα Module διεξάγωνται ONLINE.
 • H διοργάνωση μπορεί να γίνει Σαββατοκύριακα ή καθημερινές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το NeuroLearningPowerTM - MasterPractitioner, οι συμμετέχοντες θα έχουν επιτύχει

 • Να διαχωρίζουν τους 3 ρόλους ηγεσίας
 • Να μεταβαίνουν αυθόρμητα και να διαχειρίζονται ομαλά και τα 3 επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Να στηρίζουν, να εμπνέουν και να παρακινούν τις ομάδες των εργαζομένων στις εκπαιδευτικές τους επιχειρήσεις
 • Να χρησιμοποιούν τεχνικές νευροπωλήσεων
 • Να δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες για τα Κέντρα τους

ContinuousProfessionalDevelopment

 • Το LEVEL 2 προϋποθέτει προηγούμενη συμμετοχή στο LEVEL 1
 • Το LEVEL 2 δίνει 24 εκπαιδευτικές μονάδες και την δυνατότητα να συνεχίσουν οι εκπαιδευόμενοι στο Μοdule 3 του PROTON NLP Practitioner, με διεθνή πιστοποίηση

Ναι, θέλω να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου!

© 2019 GLOBAL Συμβουλευτική A.E.. Ακαδημίας 24, 106 71, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!